Wish List 0
Big sale Black friday

Terms and Conditions

1.1- SATICI   

 Unvanı  :  Soocommerce Anonim Şirketi

 Adresi   :  Mersin Teknopark İdari Bina Kat 1 No 105 Mersin TURKEY

Tel        : +90 (850) 532 47 33

E-mail   : [email protected]

 

1.2- ALICI     

Müşteri olarak  www.busraduha.com alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan Ünvan  adres ve iletişim bilgileri esas alınır

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI'ya ait www.busraduha.com  internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı  ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Satış Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÖDEME/TESLİMAT BİLGİLERİ

Elektronik ortamda alınan Ürün/Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Satış Bedeli, Ödeme Şekli, Teslim Alacak Kişi, Teslimat Adresi, Fatura Bilgileri, Kargo ücreti siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

           

 

MADDE 4- SÖZLEŞME SÜRESİ

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza...) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 15 (on beş) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

 

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER

 

5.1- 18 yaşından küçük kişiler www.busraduha.com ’dan alışveriş yapamaz.

 

5.2- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından www.busraduha.com  sorumlu değildir.

 

5.3- ALICI, www.busraduha.com  sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

  

5.4- Madde 5.4 e bağlı olarak ALICI, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu www.busraduha.com Sipariş ve Ödeme Bilgileri ‘ni okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

5.5- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

 

5.6- Madde 5.6 ya bağlı olarak ALICI, ürün sevkıyat ve teslimat koşullarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu www.busraduha.com  Sevkıyat/Teslimat Bilgileri ‘ni okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

 

5.8- ALICI, ürünün tesliminden sonra ortaya çıkabilecek CAYMA HAKKI, Cayma Hakkının Uygulama Koşulları, arızalı ürün, ürün kurulum, teknik destek ve servis konularının yer aldığı www.busraduha.com Ürün İade Garanti ve Servis Bilgileri ‘ni okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

 

MADDE 6- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile  SATICI’nın  yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

  

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.